TIMETABLE | Разписание

TIMETABLE | РАЗПИСАНИЕ

ВИЖТЕ ВЕРСИЯ НА БЪЛГАРСКИ

SOFIA OPEN DANCE FESTIVAL – TIMETABLE (26–28.10.2018)

 1. ACCOMMODATION AND REGISTRATION OF PARTICIPANTS

FRIDAY (26.10.2018); SATURDAY (27.10.2018)

 

There will be an Accommodation & Registration Desk for participants in “SOFIA OPEN DANCE FESTIVAL” working in Hotel MARINELA  from 12.00 – 20.00 on 26.10.  We recommend to all competitors taking part in both days of competitions (on 27.10 and 28.10) to register if possible during that period. For all the rest the registration will be open 1 hour before the competitions on the registration desk on the entrance of the hall.

ATTENTION: There will not be a transfer for the competitors from the airport (terminal 1 or 2) to their hotels as well as to Park Hotel MARINELA. (see “How to get to the competition place”).

 

 1. WDC AL WORLD CUP LATIN & SOFIA OPEN BALLROOOM – SATURDAY (27.10.2018)

8.00 – 9.00 – Registration & Rehearsal for Juveniles 1, 2; Juniors 1,2;  Youth 1, 2  BALL & LAT

Competitors and their trainers are asked to register and take their pass, before they enter the hall of competitions. Please check the timetable of your competitions and heats and be in the hall at least 5 min. before your heat. After finishing your participation in the competitions, return your competition number to the scrutineers.

 1. 9.00 – 10.00 – Parade and preliminary rounds and Finals of BALL competitions for Juveniles 1, 2; Juniors 1,2; Youth 1, 2
 2. 10.00 – 10.30 – Prize Presentation BALL
 3. 10.30 – 13.00– Parade and preliminary rounds and Finals of LAT competitions for Juveniles 1, 2; Juniors 1,2; Youth 1, 2
 4. 13.00 – 13.40 – Prize Presentation LAT
 5. 13.40 – 14.40 Registration & Rehearsal for Amateur; Senior – BALL & LAT
 6. 14.40 – 17.10 – Parade and preliminary rounds and Finals of B & L competitions for Adults, Seniors except the Semi Finals for Amateur LAT, and Finals Amateur LAT, BALL
 7. 17.10 – 17.30 – Prize Presentation Seniors BALL & LAT
 8. 20.00 – 22.30 – FINALS & GALA SHOW –participants are all the semifinalist in Amateur LAT, finalist in Amateur ST, as well as all the couples being placed from 1st to 3d place in all the other competitions BALL & LAT.
 1. SOFIA OPEN DANCE COMPETITION – SUNDAY (28.10.2018)

7.30 – 8.30 Registration & Rehearsal for Beginners & Intermediate (Solo & Couples)

Competitors and their trainers are asked to register and take their pass, before they enter the hall of competitions. Please check the timetable of your competitions and heats and be in the hall at least 5 min. before your heat. After finishing your participation in the competitions, return your competition number to the scrutineers.

 1. 8.30– Parade –Beginners (Solo, Couples) – BALL & LAT
 2. 8.40 – 10.00– Preliminary rounds and Finals in all categories SOLO and COUPLES –BALL & LAT
 3. 10.00 – 10.40– Prize presentation for Beginners BALL & LAT
 4. 10.40 – 10.50– Parade – Intermediate (Solo, Couples) – BALL & LAT
 5. 10.50 – 12.50– Preliminary rounds and Finals in all categories SOLO and COUPLES –BALL & LAT
 6. 12.50 – 13.30– Prize presentation for Intermediate BALL & LAT

4. WORKSHOP – SUNDAY (28.10.2018)

 1. 13.30 – 14.30 –Registration
 2. 14.30 – 16.45 – Workshop I part
 3. 16.45– 17.00 – Break
 4. 17.00 – 18.30 – Workshop II part

SOFIA OPEN DANCE FESTIVAL – РАЗПИСАНИЕ (26-28.10.2018)

 1. НАСТАНЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИ – ПЕТЪК (26.10.2018)

От 12.00 – 20.00 ч. на 26.10 (Петък) и от 8.00 – 9.00 ч. във фоайето на официалния хотел на Фестивала – Хотел МАРИНЕЛА ще работи Бюро за настаняване и регистрация на участници във Фестивала. Организаторите се обръщат с молба към онези от тях, които имат възможност, да направят своите регистрации своевременно в указания период.

ВНИМАНИЕ: Няма да има организиран транспорт за състезатели от Летище София до Хотел МАРИНЕЛА (виж „Как да стигнем до мястото на състезанията”).

 

 1. WDC AL WORLD CUP LATIN & SOFIA OPEN BALLROOM – СЪБОТА (27.10.2018)

8.00 – 9.00 Регистрация и Проба на паркета за Деца 1,2; Юноши 1,2 и Младежи 1,2 – СТ & ЛАТ

Състезателите и техните треньори извършват регистрацията си на Бюро за регистрация във  фоайето на Хотел Маринела и получават състезателни номера и пропуски за достъп в залата. Всички състезатели и треньори трябва да следят и спазват разписанието и след приключване на участието си да върнат номера си на Секретариата.

 1. 9.00– 10.00– Парад, предварителни кръгове и Финали по СТ за кат. Деца 1,2 и Юноши 1,2.; Младежи 1,2
 2. 10.00 – 10.30– Награждаване СТ
 3. 10.30 – 13.00– Парад, предварителни кръгове и Финали по ЛАТ за кат. Деца 1,2 и Юноши 1,2.; Младежи 1,2
 4. 13.00 – 13.40– Награждаване ЛАТ
 5. 13.40 – 14.40 –Регистрация и Проба на паркета за Аматьори и Сеньори СТ & ЛАТ
 6. 14.40 – 17.10– Парад, предварителни кръгове и Финали по СТТ & ЛАТ за кат. Аматьори и Сеньори, с изключение на Полуфинал и Финал ЛАТ и Финал СТ при Аматьори.
 7. 17.10 – 17.30– Награждаване Сеньори СТ & ЛАТ
 8. 20.00 – 22.30– ФИНАЛИ & ГАЛА ШОУ – участват всички полуфиналисти в Аматьори ЛАТ, финалистите в Аматьори СТ и класиралите се от 1 до 3 място във всички останали категории.
 1. SOFIA OPEN DANCE COMPETITION – НЕДЕЛЯ (28.10.2018)

7.30 – 8.30 Регистрация и Проба на паркета за Нач. и Ср. Напреднали (Соло, Двойки)

Състезателите и техните треньори извършват регистрацията си на Бюро за регистрация във  фоайето на Хотел МАРИНЕЛА и получават състезателни номера и пропуски за достъп в залата. Всички състезатели и треньори трябва да следят и спазват разписанието, и след приключване на участието си да върнат номера си на Секретариата.

 1. 8.30– Парад –Начинаещи (Соло, Двойки) – СТ & ЛАТ
 2. 8.40 – 10.00– Предварителни кръгове и финали за всички кат. СОЛО и ДВОЙКИ – СТ & ЛАТ
 3. 10.00 – 10.40– Награждаване Начинаещи (Соло, Двойки) –СТ & ЛАТ
 4. 10.40 – 10.50– Парад – Средно Напреднали (Соло, Двойки) – СТ & ЛАТ
 5. 10.50 – 12.50– Предварителни кръгове и финали за всички кат. СОЛО и ДВОЙКИ – СТ & ЛАТ
 6. 12.50 – 13.30 – Награждаване Средно Напреднали (Соло, Двойки) – СТ & ЛАТ

4. Семинар – НЕДЕЛЯ (28.10.2018)

 1. 13.30 – 14.30– Регистрация
 2. 14.30 – 16.45 Семинар I част
 3. 16.45 – 17.00 Пауза
 4. 17.00 – 18.30 Семинар II част